Sötvattensarter snart i Virtuedata

Sötvattensarter snart i Virtuedata

augusti 25, 2017 - 20:58

I september lanseras även stöd för sötvattensarter i Virtuedata. Eftersom denna funktion tills vidare är en testversion, uppskattar vi särskilt dina synpunkter och kommentarer till virtue@science.gu.se.

Under Arter finner du beskrivningar av 29 artgrupper och en eller flera teckningar av de vanligaste arterna i respektive grupp.
Senare kommer dessa teckningar att kompletteras med fotografier.

För att kunna registrera sötvattensarter, behöver du välja "Jag rapporterar från sötvatten" i din profil (eventuellt ändra din profil till "Jag rapporterar från sötvatten").

Artbeskrivningarna har skrivits av universitetslektor Jan-Erik Svensson, Högskolan i Borås. Samtliga teckningar är utförda av Calle Bergil, Melica miljökonsulter.
Ekonomiskt stöd från Sydvatten och Hasselbladstiftelsen har möjliggjort denna satsning.