Om Virtue

Om Virtue

Virtue är ett skolprojekt, med syfte att väcka intresse för naturvetenskap hos elever och att bidra till kompetensutveckling för lärare. Virtue är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sjöfartsmuseet Akvariet, och vänder sig i första hand till elever och lärare i såväl i grundskolan som gymnasiet.

Konceptet är enkelt: Ett antal cd-skivor monteras på rack och placeras ut i olika vattenmiljöer och årstider. Genom att se vad som växer på skivorna och mäta till exempel temperatur och salthalt, får eleverna ett underlag för jämförelse och diskussioner av resultat. Helt enkelt ett sätt att med enkla medel inspirera till ett naturvetenskapligt tänkande.

Läs mer om Virtue på webbplatsen www.virtue.science.gu.se. Här finns bland annat tips på hur du bygger ett virtuerack och analyserar resultatet. Vad är virtuedata.se?

Virtuedata.se är Virtues egna inrapporteringssajt. Här kan elever och lärare rapportera in sina fynd, blogga om resultaten och diskutera i forum. Via kartan kan användarna också se var andra skolor och elever lagt ut sina rack.

Varför bara marina arter?
Göteborgs universitet har en marin profil och sysslar framför allt med marin utbildning och forskning. Därför har det varit naturligt att fokusera på de marina delarna i ett inledningsskede. Men självklart kan Virtue användas även i sjöar, även om ni då inte i dagsläget kan rapportera arterna i databasen. Men blogga gärna om resultaten istället!
Under hösten 2017 hoppas vi kunna lansera stöd för inrapportering av limniska arter och artgrupper.

Filmer

Djur på virtueplattor

Ett rack från en brygga i Torekovs småbåtshamn