Samarbetspartners

Samarbetspartners

Virtue är ett skolprojekt som bedrivs i samarbete mellan institutionen Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet och Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.

  • 2014 tilldelade Hasselbladsstiftelsen  500 000 kr för att bland annat möjliggöra en internationalisering av Virtue.
  • 2014 tilldelade forskningsstiftelsen Formas  346 000 kr för att informera och engagera gymnasieelever om marin forskning.
  • 2015 tilldelade Göteborgs universitet 50 000 kr för studieresa till Maryland USA för att studera hur man arbetar med Virtue i USA.
  • 2017 tilldelade EU Erasmus+ 310 000 euro för internationalisering och utveckling av Virtue. Projektnamnet är VIRTUE-s
    Projektparter i VIRTUE-s är:
    • Göteborgs universitet (koordinator) GEOMAR (Tyskland), SUBMON (Spanien), UMCES (USA), Högskolan Väst, Öckerö Seglande Gymnasieskola, Escola Garbi (Spanien) och Hebbelschule (Tyskland)
  • 2017 tilldelade Sydvatten 27 000 kr för att komplettera Virtuedatas bestämningsstöd med teckningar av limniska arter.
  • 2017 gav Gyldendals förlag i Danmark Virtue tillgång till teckningar och fotografier ur böckerna "Havets djur och växter" (2018) och "Smådyr i sø og å" (2009).